Welke moslim is nu niet bekend met soerah Al-Fatiha? Het wordt gereciteerd  in het dagelijks gebed. Zonder de recitatie ervan is het gebed niet compleet en niet geldig. Maar deze soerah dient niet alleen hiervoor.

Soerah al-Fatiha is in feite de inleiding op de Koran. En niet zomaar een inleiding. Het is een samenvatting van de gehele Koran. Het leert ons in slechts enkele verzen de essentie van het geloof. Alle daaropvolgende soerahs (hoofdstukken) van de Koran kunnen beschouwd worden als een uitleg op Soerah Al-Fatiha.

Het bestuderen van de uitleg van Soerah Al-Fatiha

De profeet Muhammad (vrede zij met hem) noemde deze soerah de ‘Moeder van de Koran’ en de ‘grootste soerah van de Koran’. Het is de perfecte smeekbede. Maar waarom? Om dat te weten is het belangrijk een diep begrip te krijgen in deze soerah. 

Achter de woorden en opbouw van de verzen in deze soerah schuilt veel wijsheid. In de studie wordt ieder afzonderlijk woord gedetailleerd uiteengezet: taalkundig, contextueel, theologisch en in vergelijking tot andere geloofsovertuigingen. De vele uiteenzettingen en discussies van geleerden worden naast elkaar gelegd en interactief behandeld. U krijgt inzicht in de synthesen en antithesen die af te leiden zijn uit de verzen, waardoor de perfecte balans in deze soerah voor u helder zal worden. U zult de betekenis van de verzen die u dagelijks reciteert meer dan ooit waarderen.

In alle werkelijkheid mag u een gedegen bestudering van deze soerah niet aan u voorbij laten gaan. En het hoeft ook niet lang te duren. In slechts 5 studieweken volgt één van de beste studies over deze Soerah Al-Fatiha. U zult versteld staan.

Data 

Nog niet bekend.

Volg nu deze studie

 Islam Agenda Koran Kaft Kaft2016