Wetten van de Koran

"Wetten van de Koran" omvat fascinerende studies. Zeker in deze tijd dat voorschriften van de Islam telkens ter discussie staan is het belangrijk om hierover te leren.

In deze studies worden wetteksten van de Koran gestructureerd uitgelegd. U leert over de historische context van voorschriften, de betekenissen en bedoelingen van de teksten en welke lessen hieruit worden getrokken. De uitleggen worden onderbouwd met betrouwbare overleveringen (soennah) van de profeet Muhammad (vrede zij met hem).

Naast het contextueel en universeel begrip wordt ook beknopt en neutraal aan u meegegeven waar rechtsgeleerden over hebben geredeneerd bij bepaalde wetteksten en tot wat voor conclusies zij zijn gekomen. Zo ontstaat er bij u een breedtevisie met een beter begrip voor verschillende standpunten.

Wetten van de Koran werkt verhelderend en u zult het zeker fijn vinden als u eenmaal kwesties begint te begrijpen die eerder onbekend, onduidelijk of verwarrend voor u waren.

Modules

Wetten van de Koran is onderverdeeld in vier modules welke allen afzonderlijk te volgen zijn. Hieronder leest u wat er zoal in een module wordt behandeld. Niet alles staat vermeld omdat een complete uiteenzetting zorgt voor een te lange opsomming. Daarom worden alleen enkele kernpunten benoemd. 

Module 1: Ethiek en Recht

 • Korte inleiding tot de islamitische rechtsgeleerdheid
  Hoe is de structuur van wetgevende teksten in de Koran? Hoe is bepaald wat verplicht is en wat niet en voor wie gelden zulke regels? Hoe worden teksten benaderd en bewijs (daliel) gevormd? Wat zijn de kaders van het islamitisch recht? Hoe heeft het recht zich ontwikkeld?
 • Ethiek en Recht
  Wat is het concept van deugd, ondeugd en menselijke waardigheid? Hoe verhouden geloof en moraliteit zich ten opzichte van het recht? Wat zijn doelstellingen van het islamitisch recht?

Module 2: Rituele voorschriften (fiqh al-'ibadaat)

 • De fundamentele plichten: gebed, islamitische vermogensbelasting (zakaat), vasten en de bedevaart
  Wat zijn de voorschriften, wijsheden en doelstellingen van deze plichten?
 • Spijswetten en gezondheid 
  Wat voor richtlijnen worden gegeven over halal voeding? Hoe is de menselijke gezondheid gerelateerd aan het recht?

Module 3: Islamitisch Familierecht

 • Sociale voorschriften 
  Hoe is de mahram-relatie geregeld? Wat wordt aangegeven over sociale omgangsvormen, waaronder de omgang tussen de seksen en tussen moslims en niet-moslims? Wat wordt geleerd over sociale rechtvaardigheid en gerechtigheid?
 • Familierecht
  Hoe komt een wettig huwelijk tot stand? Wat voor bepalingen zijn er voor echtgenoten? Wat is voorgeschreven omtrent huwelijksconflicten, scheiding, onderhoudsplicht en ouderlijk gezag? Wat zijn de regels van ouderschap, voogdij en adoptie en de rechten van een kind?
 • Erfrecht
  Wat is voorgeschreven omtrent levenseinde, erfenissen, schenkingen, wilsbeschikkingen en testamenten? Hoe werkt de wettelijke verdeling? Hoe zit het met het erfdeel van vrouwen?
 • Rechten van vrouwen 
  Wat zijn de rechten van vrouwen in diverse kwesties? Hoe zit het met gelijkheidsbeginselen? Hoe zit het met haar vermogen en eigendomsrechten? Wat is haar rechtspositie bij huwelijk en scheidingskwesties? Hoe zit het eigenlijk met kledingvoorschriften?

Module 4: Islamitische Economische Principes

 • Zakenrecht, economie en financiën 
  Wat is bepaald omtrent handelszaken, rente en contracten? Hoe wordt ribaa goed begrepen? Wat zijn de regels omtrent kapitaalopbouw, leningen, kredieten of schulden? En hoe zit het met zaken zoals een (halal)hypotheek, investeringen en risicodekkingen?

Praktische en relevante kennis

Tijdens de studie wordt stil gestaan bij praktische kwesties die relevant zijn voor moslims die in Nederland wonen. Zaken waar moslims die hier leven niet dagelijks mee te maken krijgen worden in deze studie niet behandeld, zoals staatsrecht, krijgsrecht, strafrecht en procesrecht.

Klassen snel vol

Onze ervaringen met deze programma's is dat de klassen vol zijn. Wij raden u aan daarom niet te lang te wachten met inschrijven. Het zou jammer zijn als u niet meer kunt deelnemen.

(Deze studie is eerder als een complete studie aangeboden welke niet was opgedeeld in modules.)

Dar Al Ilm Collegezaal  Vu A'dam

Waarom deze studie volgen?

 • Op een simpele maar duidelijke manier wordt uitgelegd wat er in de Koran staat over voorschriften en bepalingen.
 • U zult de Koran beter begrijpen.
 • U krijgt de nodige diepgang in teksten.
 • Het is enorm verhelderend.
 • Kennis opdoen is noodzakelijk. Zeker als moslim in het westen.
 • Het is een investering voor het leven.

Inschrijven 

U kunt zich nu online inschrijven

Studiegegevens

Periode 2017 (maand nog niet bekend)
Duur  per module verschillend
Lestijden  n.n.b.
Locaties   n.n.b.

Collegedagen

Locatie  Studiedag Startdatum  Einddatum
 • U volgt één keer per week colleges.
 • Per collegedag krijgt u twee colleges, met een korte pauze ertussen.
 • Vakantie- en vrije dagen worden schriftelijk aan u doorgegeven. 

Studiebedrag

Per module verschillend.

Bij betaling in twee termijnen wordt er eenmalig € 10,- in rekening gebracht voor de extra administratieve werkzaamheden.

 • Voor slechts ± € 4,- per uur (omgerekend) krijgt u op academische en neutrale wijze les op professionele locaties.
 • Dar-al-'Ilm heeft geen winstoogmerk en werkt kostendekkend. 
 • U kunt de studie in twee termijnen betalen.

Korting

Studiebenodigdheden

 • U heeft tijdens de les een vertaling van de Koran nodig.
  De docent hanteert zelf "De Edele Koran" (blauwe kaft). Deze is eventueel via ons per email te bestellen. Wij leveren het dan voor u af bij de studie.
 • Schrift.