Islam En De Uitdagingen Van De 21e Eeuw  Dar Al 'Ilm

“Islam en de uitdagingen van de 21e eeuw”
- leven als moslim in het westen -


Moslims in Nederland staan voor tal van uitdagingen. Uitdagingen die voortkomen uit het leven in een seculier land. Voortdurend worden moslims geconfronteerd met kritiek op de religieuze en culturele identiteit of hun burgerschapszin. Gaat het moslim zijn en een ‘goede’ burger zijn wel samen? Zo vaak is gezegd dat de Islam integratie in de weg zou staan, radicalisering brengt, een bedreiging voor de wortels van de Nederlandse natiestaat is en dat het de emancipatie van vrouwen en meisjes zou verhinderen. Moslims worden ook steeds ter verantwoording geroepen voor bepaalde religieuze teksten of opvattingen. Hoe verweer je jezelf als moslim hiertegen?

De ‘externe’ discussie over de Islam en moslims zet zich ook steeds verder voort. Wat is allemaal al niet besproken: hoofddoekverbod, boerkaverbod, verbod op onverdoofd (ritueel) slachten, verbod op moskeebouw, Koranverbod en tegenwoordig wil men zelfs tegengaan dat er naar religieuze geleerden wordt geluisterd. Wat voor ‘verboden’ liggen er nog in het verschiet? Hoe als moslim hiermee om te gaan?

Ook ‘intern’ staat de discussie niet stil. Hoe combineer je de religie met de gang van alledag? De discussies over omgang met niet-moslims, burgerschap, participatie en de blijvende aanwezigheid van moslims als minoriteiten in het westen, zijn nog altijd niet voorbij. Er zijn vraagstukken of dilemma's die kunnen zorgen voor een tweedeling in de gemeenschap. Kan je in Nederland bijvoorbeeld een bestaan opbouwen en moet of mag je hierin investeren? Hoe zit het bijvoorbeeld met het kopen van een woning? Hoe gaan we om met een open samenleving, waar mannen en vrouwen samen werken of studeren? Kan een vrouw, hier in Nederland, nu wel of niet ‘reizen’ zonder een ‘voogd’? Waarom zijn er zo vaak verschillende meningen over iets en hoe gaan we daar mee om? Hoe vinden moslims oplossingen of antwoorden op hun vragen? Hoe wegen zij belangen af? Hoe vormen moslims hun leven en persoonlijke identiteit in het westen?

Een studie die alles op een rijtje zet

De studie zal onder andere het volgende belichten:

 • Hoe kunnen de verschillen in opvattingen worden verklaard en begrepen.
 • De discussie over de Islam tussen traditionalisme, moderniteit en modernisme.
 • Het effect van social media en cyber-Islam op de moslimgemeenschap.
 • De beleving van halal en haram in een niet-islamitische/westerse samenleving.
 • De dilemma’s rondom relaties, conflicten en scheiding in Nederland. 
 • Is angst voor de sharī‘ah terecht? Wat is eigenlijk de bedoeling ervan?
 • Hoe om te gaan met de toenemende afkeer of wantrouwen richting de Islam of moslims?
 • Moslims en hun identiteit, loyaliteit en vrijheid: is er een botsing van belangen gaande?
 • Weerbaarheid: hoe vragen te beantwoorden over jouw religieuze identiteit?
 • Islam en de vrouw: de visie op de rollen van mannen en vrouwen en de verschuivingen daarin.
 • Waar draait het werkelijk om in de kritieken op de Islam en de Profeet (vzmh)? 
 • Wat betekent het om moslim te zijn? Weet waarom en wat u gelooft.
 • Democratie, burgerschap, identiteit en "the sense of belonging"

De Islam is een religie bedoeld voor alle mensen, tijden en plaatsen en het streeft het goede na voor de mensheid. Hoe kan dit zichtbaar worden? Hoe kunt ú dit zichtbaar maken? Hoe kunt ú voor opheldering zorgen? Hoe draagt u bij aan de toekomst van de Islam...?

Schrijf u in voor de studie en u zult verfrissende inzichten hierin krijgen.

Webflyer (oud)

Islam En De Uitdagingen Van De 21e Eeuw  Dar Al 'Ilm  Webflyer

Ben jij ook geïnteresseerd in:

 • islamitisch verantwoord leven in het westen?
 • het aanpakken van diverse dilemma's?
 • het effectief beantwoorden van kritiek op de Islam?

Verhelderend

Deze studie behandelt op neutrale en analytische wijze hedendaagse kwesties waar je als ‘westerse’ moslim mee te maken krijgt in het dagelijkse leven. 

De invalshoek van deze studie is niet bekritiserend of waarde-oordelend, maar eerder verhelderend met de bedoeling om de balans en de prioriteiten in het leven naar voren te brengen.

Inschrijven

Schrijf u nu online in

Studiegegevens

Periode wordt nader bekend gemaakt
Duur  wordt nader bekend gemaakt
Lesdag wordt nader bekend gemaakt
Lestijden wordt nader bekend gemaakt
Locatie wordt nader bekend gemaakt

Studiebedrag

Wordt nader bekend gemaakt

 • Dar-al-'Ilm heeft géén winstoogmerk en werkt kostendekkend. 

Kortingen 

 • Studenten krijgen op vertoon van een geldige studentenkaart 10% korting op het studiebedrag. 
 • Schrijf u in als "Vuist van Vijf" en krijg 10% korting op het standaard totaalbedrag.