WIJ ZIJN DAR-AL-'ILM
INSTITUUT VOOR ISLAM STUDIES

Ontstaan

Dar-al-'Ilm kent sinds het begin een energieke historie. Sinds de start van studies in 2001 is Dar-al-'Ilm weten uit te groeien tot het grootste particuliere onderwijsinstituut op het gebied van islamstudies in Nederland. 

Het begon in Den Haag in het jaar 2000. Het initiatief kwam van grondlegger en oprichter Saoed Khadje die toen al een jaar aan het concept werkte. Het is pionierswerk gebleken voor dit type islamonderwijs in Nederland: part-time islamstudies voor volwassenen, volledig verzorgd in de Nederlandse taal, neutraal en academisch van opzet met uniek zelf vervaardigd materiaal. Dat was er in die tijd nog niet op die manier. Het begon als iets eenvoudigs en van lokale omvang, zonder grote ambities behalve dat we de mensen wilden uitleggen over de Islam. Dat het de grootste particuliere onderwijsinstelling van Nederland zou worden konden we toen nog niet eens van dromen. En alle lof en dank komt Allah toe.

Eind 1999 ontmoetten Saoed Khadje en Remy Soekirman elkaar ongepland voor het eerst. Khadje en Soekirman klikten gelijk en het idee werd Soekirman voorgelegd. Hij was direct enthousiast en stapte aan boord. Het duurde niet lang voordat sympathisanten zich aandienden om als vrijwilliger actief te zijn voor Dar-al-'Ilm. Het was een enthousiast team bestaande uit moslims van de tweede generatie in Nederland. Mensen van verschillende culturele achtergronden werden verenigd. Zij kenden de westerse samenleving en wisten wat er leefde onder de moslims. Ze kenden ook het ontbreken van gedegen educatie over het geloof in de taal die de opkomende generatie sprak: het Nederlands. Er was behoefte aan een instelling die om kon gaan met de diversiteit van de moslimgemeenschap en die hun vraagstukken en behoeften begrepen. Bij de totstandkoming werden islamdeskundigen geraadpleegd van de voormalige universiteiten waar Khadje en Soekirman studeerden om het concept en aanpak van werkwijze te bespreken.

De eerste jaren

Na de nodige voorbereidingen werd in 2000 Dar-al-'Ilm geopend met een bijeenkomst in het auditorium van de Haagse Hogeschool. Het was tot de nok vol. In januari 2001 startte de eerste cursussen in Den Haag. In korte tijd organiseerden wij daar diverse korte cursussen, lezingen, debatten en conferenties. Dit was nog niet de tijd dat internet volop werd gebruikt, het was niet de tijd van Google en het was zeker niet de tijd van social media of telefoons met allemaal snufjes erop. Het begon gewoon van de grond af. Om de mensen op de hoogte te stellen maakten we zelf provisorische flyers, geschreven tekst op gewoon papier, gedrukt op de kopieerapparaat. Het ging daarna van mond-tot-mond. Er werd gesproken over ons en cursisten vertelden het weer aan anderen. Vanuit het hele land begonnen mensen naar Den Haag toe te komen om onze lessen te volgen. Het duurde dan ook niet lang of de aanvragen begonnen te komen of wij onze cursussen ook in andere steden dan Den Haag konden verzorgen. Vaak begonnen deze andere steden met kleine klasjes, maar het zou gaan groeien.

In het jaar 2002 en 2003 verzorgden wij, naast Den Haag, meerdere cursussen in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Maastricht, Meppel en Antwerpen. Wij werden ook steeds vaker gevraagd als spreker of pannellid bij lezingen, conferenties of mediaoptredens. Saoed Khadje richtte zich naast het lesgeven op al de organisatorische aspecten van het Instituut en het ontwikkelen van studies en het studiemateriaal. Remy Soekirman gaf les en begon door het hele land te reizen om lezingen in de Nederlandse taal te geven. Iets wat in die tijd eigenlijk ook nog niet voorkwam. Hij zou in de jaren daarna doorgroeien tot de meest gevraagde spreker die Nederland tot toen kende. 

De eerste drie jaren waren enorm actief. Stad en land reisden we af. We organiseerden zo enorm veel. Dar-al-'Ilm wist in een relatief korte periode zijn stempel te drukken op de moslimgemeenschap, vooral in Den Haag.

In deze fase lieten we bovendien een website bouwen, iets wat voor die tijden in Nederland als moslimorganisatie nog echt niet gebruikelijk was. In het najaar van 2003 lieten we voor het eerst professionele flyers ontwerpen en bedachten de teksten en concepten. Het was allemaal pionierswerk. Wij hadden geen voorbeeld aan anderen zoals nu wel het geval is. Sterker nog, wij werden in de jaren daarna juist een voorbeeld voor andere organisaties alhamdulillah. 

Groei en professionalisering

De vraag naar onze cursussen bleef groeien, maar eind 2003 namen wij een cruciale beslissing voor het jaar 2004; wij deden bewust een stap terug wat betreft het aantal cursuslocaties. Dar-al-'Ilm begon nu zoveel tijd te vergen en het werd steeds zwaarder te combineren met het reguliere werk. We wilden professionaliseren, maar daarvoor moesten offers worden gebracht. We gaven alles op en de keuze werd gemaakt om full-time met de organisatie bezig te zijn. Saoed Khadje had een visie. Hij wilde kennis over de Islam en de werkwijze en uitstraling van een islamitische organisatie naar een hoger niveau brengen. Niet afhankelijk van de staat, subsidies, donaties of schenkingen. Niet afhankelijk zijn van anderen, maar gewoon hard werken. Je leven toewijden aan het onderwijzen over de Islam en jezelf inzetten voor de gemeenschap. 

We ontwikkelden een compacte studiemethode waarbij men in een korte tijd relatief veel kon leren en de nodige inzichten kon verkrijgen. Het was een heel nieuwe aanpak voor het leren over de Islam. Dit lieten we voor de eerste keer naar buiten komen in 2004 tijdens de "Bronnenstudies". Dat was ook voor het eerst dat wij wat langere intensieve studies aanboden. De kennis die deze studie bevatte was tot die tijd voor Nederlandssprekende moslims echt onbekend terrein. Het was een studie die een fundament zou leggen voor het beter begrijpen van de Islam alsook de moslimgemeenschap. Wij kozen in 2004 voor Amsterdam, Utrecht en Den Haag als onze vaste cursuslocaties. Dit was de juiste beslissing op dat moment. Vooral in Amsterdam zouden we steeds bekender gaan worden.

Instituut voor Islam Studies

Het resultaat van onze professionalisering en het toepassen van onze compacte studiemethode is alhamdulillah - met de gunst van Allah/God - meer dan wij ooit durfden te dromen. Mensen hadden Dar-al-'Ilm nu echt ontdekt. In korte tijd wist het Instituut voor Islam Studies - Dar-al-'Ilm uit te groeien tot de voornaamste particuliere zelforganisatie op het gebied van islamstudies in Nederland.

In de naamgeving werd "Instituut voor Islam Studies" nu prominenter naar voren gebracht. De naam Dar-al-'Ilm bleef echter in de monden van de mensen hangen. De combinatie is dan ook altijd behouden gebleven.

Volwassenheid

In 2006 zetten wij ook in Eindhoven een vaste studielocatie op. Vanaf het najaar van 2007 ging het Instituut door de vraag naar onze programma's (weer) landelijk met zijn cursussen, symposia en seminars. Sinds begin 2009 kwam Rotterdam er weer als vaste studielocatie bij en ook Maastricht kreeg wederom programma's aangeboden.

Begin 2008 opende het Instituut voor Islam Studies een kantoor in Amsterdam en in dat jaar kreeg het Instituut ook de status van erkend leerbedrijf toegekend. Studenten van het MBO, HBO of de universiteit kunnen sindsdien bij ons stage lopen. 

In 2009 verleenden wij aan meerdere organisaties onze medewerking bij het organiseren van hun evenementen en het ontvangen van internationale sprekers.

De organisatie was nu ondertussen stevig gegrondvest. Het was een begrip geworden. Wij hadden als organisatie volwassenheid bereikt. De drang om nog verder te willen doorgroeien naar meer studielocaties beteugelden wij. Wij wilden alles overzichtelijk blijven houden en onze professionaliteit en kwaliteit kunnen waarborgen.

Het Nationaal Islam Congres

In 2009 organiseerden wij zelf het eerste Nationaal Islam Congres in de Apollohal te Amsterdam. Met 21 sprekers, een grote hal en drie ruime workshopruimtes. De sprekers vormden een divers gezelschap. Ook waren er, vanwege bepaalde thema's, internationale geleerden met een academische achtergrond te gast zoals Dr. Abu Ameenah Bilal Philips (Qatar), Shaykh Haitham al-Haddad (UK), Shaykh Abdul-Hadi al-Umari (UK) en de prediker Khalid Yasin (USA). Predikers van eigen bodem van verschillende achtergronden betraden ook het podium en afgevaardigden van moslimorganisaties en universiteiten waren allemaal van de partij, zoals Dr. Maurits Berger (Leiden), Dr. Mohamed Ghaly (Leiden) en Dr. Thijl Sunier (VU). Het Nationaal Islam Congres oversteeg culturen en religies. Het ging voorbij het hokjesdenken. Het behaalde de headlines op het NOS journaal van 20:00 uur en al de kranten berichtten er de volgende over. Dit was tot op dat moment het grootste islamcongres dat in Nederland werd georganiseerd door moslims van de tweede generatie, zonder enig subsidie, donatie of sponsoring. Het congres wist naast de bezoekers uit Nederland ook bezoekers uit Duitsland, België, Engeland en zelfs Spanje te trekken. Dar-al-'Ilm raakte nu ook internationaal bekend bij geleerden, organisaties en islamitische universiteiten.

Empowerment van de moslimgemeenschap

De maatschappelijke positie van Dar-al-'Ilm was ondertussen goed gevestigd. Onze bekendheid, ruime netwerk en het zien van de expertises en potentie van de moslimgemeenschap zette ons ertoe aan om deze krachten te bundelen in empowerment projecten. Helaas heeft drukte en tijdsnood het niet toegelaten hier de nodige vaart achter te zetten. Hopelijk zal dit nog een vervolg krijgen, in shaa Allah.

10-jarig jubileum

In 2010 'vierden' wij ons 10-jarig jubileum. Wij verzorgden 'De Islamstudie 2010' als speciale studie. Wij sloten het studiejaar af met een KennisQuiz voor de studenten, met als hoofdprijs een volledig verzorgde vijf-sterren 'Umrah reis naar Mekka en Medina voor twee personen. De quiz was een spannende 'afvalrace' in de stijl van 1 tegen 100. De winnares had bovendien terecht gewonnen. Zij bleek ook nog het hoogste cijfer voor het examen te hebben behaald. 

Het 2e Nationaal Islam Congres 

Eind mei 2010 werd het 2e Nationaal Islam Congres (NIC) georganiseerd. Dit keer in de RAI Amsterdam. Wederom was het een geslaagd congres, met geleerden uit binnen- en buitenland, het grote islamdebat met politici uit de Tweede Kamer, prachtige Koranrecitaties en acapella anasheed. Wederom waren er veel bekende Nederlandstalige sprekers aanwezig. Er was ook een beursruimte met diverse standhouders en een grote boekenmarkt. Dit jaar werd tevens de NIC-Awards geïntroduceerd voor mensen met een bijzondere verdienste ten behoeve van de Islam of de moslimgemeenschap of die we wensten aan te moedigen. Ondanks dat de kosten van het congres bij lange na niet gedekt waren, was het voor ons een geslaagd congres en op dat moment een absolute mijlpaal. Het streven was, en is nog steeds, om mensen nader tot elkaar te brengen en het gevoel van saamhorigheid te stimuleren.

De Koran Academie

Voor de eerste keer startten wij met de Koran Academie. Het was een ambitieus en zwaar project. Een primeur in Nederland. Het was een tweejarige opleiding gericht op woord-voor-woord leren begrijpen van de Koran. De studie was op de eerste plaatst gericht op het leren begrijpen van de betekenissen van de woorden in de Koran. Dit ging gepaard met tafsier: uitleg van de teksten. De studenten kregen ook een introductie tot tadjwied en oefenden op de techniek van het reciteren. Het was voor velen een pittige studie en niet iedereen hield het vol. In juni 2012 werd de studie afgerond en de reacties van de studenten en wat zij hebben bereikt maakte ook bij ons de nodige emoties los.

België 

Na een tijd geen studies te hebben aangeboden werden er in 2011 en 2012 wederom studies aangeboden in Gent en Antwerpen. Het respons was goed en de enthousiasme van de cursisten was duidelijk merkbaar en hoorbaar. De geluiden dat een organisatie als Dar-al-'Ilm, met de evenwichtige benadering, hard nodig is in België, is zeker bemoedigend.

Het 3e Nationaal Islam Congres

Met de ervaringen van de eerdere congressen, trokken wij wederom de stoute schoenen aan en organiseerde in 2012 voor de derde keer het Nationaal Islam Congres. Ditmaal in de Amsterdam Convention Factory, ook wel bekend als de Theaterfabriek met een capaciteit van duizenden mensen verdeeld over vier secties. Als het congres van 2010 geslaagd te noemen was, dan was het evenement van dit keer ronduit spectaculair te noemen. Rijen mensen, het congres was uitverkocht. Het was werkelijk een samenkomst van mensen. Het gevoel van saamhorigheid heerste, of iemand nu moslim of geen moslim was, ongeacht kleur, culturele achtergrond, jong en oud; iedereen was samen. De ambiance was uitstekend. Mooi ingerichte hallen met prachtige sfeerverlichting. Er heerste blijdschap en optimisme. Ambassadeurs kwamen zelfs een bezoekje brengen alsook vertegenwoordigers van koepelorganisaties. De internationale sprekers, waaronder Shaykh Said Rageah (Canada) en Shaykh Muhsin Khan (Canada), maakte het zeker ook tot een succes. Er was genoeg te doen, van genieten van anasheed, lachen met een islamitische kindertheatergroep, discussie bij het islamdebat, eten bij de food court, snuffelen bij de grote boekenmarkt en het bezoeken van diverse bedrijvenstands. Er was genoeg te doen. Het Nationaal Islam Congres heeft dit keer zeker zijn naam gedrukt en een blijvende impressie achtergelaten waar mensen nog steeds over spreken. Het Nationaal Islam Congres zal hopelijk niet meer weg te denken zijn. 

Islam voor Kinderen

Na jaren studies te hebben verzorgd voor volwassenen in een meer academische setting, bood Dar-al-'Ilm in 2014 voor de eerste keer "Islam voor Kinderen" aan in Hoofddorp. Zowel de ouders als de kinderen waren iedere les enthousiast. Wij hoorden van de ouders dat de kinderen iedere keer heel graag naar de les kwamen en ze keken steeds uit naar de volgende les. Ook in de klas deden de kinderen met alles vrolijk mee. Ze hebben veel geleerd in een relatief korte tijd. De kinderen sloten hun cursus af met een presentatie van alles wat ze hadden geleerd.

15-jarig jubileum

In januari 2016 stond Dar-al-'Ilm stil bij haar vijftienjarig bestaan. Het is een mijlpaal dat een zelforganisatie zonder enig subsidie, schenking of donatie zolang weet te bestaan. Het was dan ook een moment om stil te staan bij de Vrienden van de organisatie die zich gewillig inzetten. Dankbaarheid is het goede woord.

Dar-al-'Ilm: Huis der Kennis

Het "Instituut voor Islam Studies" staat ook bekend als Dar-al-'Ilm, wat 'Huis der Kennis' of 'Kenniscentrum' betekent. De organisatie kwam te ontstaan als "Dar-al-'Ilm - Instituut voor Islam Studies". Rond 2006 werd "Instituut voor Islam Studies" in de naamgeving prominenter naar voren gebracht. Bij de mensen bleef de naam "Dar-al-'Ilm" echter nog altijd hangen. De combinatie bleef dan ook behouden.
De hoofdactiviteit van Dar-al-'Ilm is het aanbieden van Islam gerelateerde studies. Maar in werkelijkheid doen we veel meer dan alleen dat.

Onze grondslag

Het Instituut is een soennitische instelling. Wij nemen echter een academische houding aan bij het onderwijzen. Zo nemen wij bijvoorbeeld een neutrale houding aan wanneer het komt op zaken van fiqh (jurisprudentie) of theologische discussies van latere tijden. Wij sluiten niemand uit en we tonen gelijke respect voor al de rechtscholen (madhaahib), zonder de één boven een ander te plaatsen. Mocht er een verschil van standpunt zijn over een kwestie, dan kaarten wij op een begrijpelijke manier aan waar de essentie van het verschil door komt en ook wat de meerderheidsmening is, zodat de student een breedtevisie meekrijgt. Ons doel is uitleggen en niet opleggen. Wij wensen liever dat iemand het waarom van een standpunt begrijpt en niet zozeer dat er een bepaalde mening wordt doorgedrukt. Wij krijgen namelijk studenten van verschillende culturen en achtergronden in de klas. Bovendien voeren (gedetailleerde) theologische of juridische discussies van latere tijden niet de boventoon bij onze studies.

Een instituut van deze tijd

Het Instituut staat bekend om zijn toegankelijkheid. Een instituut waar iedereen welkom is. Een instituut die dynamisch is en begrijpt wat er leeft onder de mensen en wat zich afspeelt in de samenleving. Een instituut die welbekend is met zowel de Islam als de Nederlandse multiculturele en multireligieuze samenleving. Een instituut die professioneel werkt en een visie heeft voor moslims en de Islam in Nederland. Een instituut die op eigen kracht iets opbouwt en iets betekent en nalaat voor de moslims in Nederland. Een instituut van deze tijd.

Werken met passie

Wij bestaan ondertussen al zestien jaar en werken iedere dag nog even gedreven. Met de mogelijkheid die Allah ons biedt, zullen wij in shaa Allah hard blijven werken aan onze toekomst en onze projecten. Met de gunst van Allah/God mogen wij hopelijk nog veel mooi werk verrichten voor de moslimgemeenschap en de mensheid in het algemeen.

Onafhankelijkheid

Dar-al-'Ilm is een volledig onafhankelijke organisatie. Wij hebben onze onafhankelijkheid ook hoog in het vaandel. Wij kiezen er bewust voor ons niet te liëren aan enig orgaan, koepel of beweging. Zo kunnen wij neutraal en transparant blijven en met iedereen samenwerken. Zo hoeven wij ook niemand uit te sluiten. Voor ons staat kennisoverdracht over de Islam centraal en we roepen niet tot enig groep.

Geen winstoogmerk

Het Instituut is geen commerciële instelling en heeft sinds zijn bestaan geen winstoogmerk gehad.
De kosten die verbonden zijn aan onze studies dienen om onze werkzaamheden en projecten te kunnen bekostigen. Alhamdulillah hebben wij een vaste staf in dienst en met de gunst van Allah zijn er veel personen die ons een warm hart toedragen en ons graag bijstaan bij onze werkzaamheden. Wij noemen hen de Vrienden van Dar-al-'Ilm.

Betalen voor islamstudies

Zoals gezegd heeft het Instituut geen winstoogmerk. Iemand betaalt ook niet voor de Islam. De Islam is voor iedereen gratis. Een organisatie runnen en programma’s verzorgen brengt uiteraard wel kosten met zich mee. Het uitgangspunt van het Instituut is dan ook dat al de organisatorische kosten gedekt moeten worden. Hierbij trachtten wij de prijzen van onze programma’s zo laag mogelijk te houden, zonder dat dit enig afbreuk doet aan onze kwaliteit en professionaliteit die wij zo belangrijk achten. 

Geen collectes, donaties of subsidies

Wij ontvangen geen subsidies, fondsen of gelden van derden. Wij vragen ook niet om donaties of 'sadaqa' van mensen. Wij organiseren ook geen benefieten voor onszelf. U zult ook nergens collectebussen van ons zien staan. Dit alles past niet binnen onze werkfilosofie. Wij geloven in hard en eerlijk werken om alles wat wij doen zelf te kunnen bekostigen. Wij dekken onze kosten via de programma’s die wij aanbieden. Wij vinden het niet horen om daarnaast ook nog om giften te vragen. Zo waarborgen wij tevens onze onafhankelijkheid en transparantie.

Kwaliteit en professionaliteit 

Wij verzorgen programma’s in diverse steden in het land. De meeste studies worden voornamelijk in de Randstad aangeboden. De grootste steden zijn vaste studielocaties en anderen zijn roulerende locaties.

Referenties en erkenning

Wij hebben een brede naamsbekendheid en degelijke reputatie opgebouwd bij diverse instanties en geleerden binnen en buiten Nederland. In de afgelopen dertien jaren hebben wij voortdurend bijgedragen in de vorm van toespraken, discussies, benefieten, sponsoring, trainingen, beleidsvorming, etc. voor enorm veel organisaties, moskeeën, scholenorganisaties, bedrijven, overheden en media. Het aantal is eigenlijk niet meer bij te houden. Een lijst daarvan maken zou te omvangrijk zijn.
Veel nationale en internationale geleerden en deskundigen van verschillende achtergronden en gedachtengoeden hebben met ons aan tafel gezeten of zijn bij ons langs geweest om deel te nemen aan onze congressen of om gastcolleges te verzorgen en hebben hun waardering voor ons uitgesproken, waaronder geleerden van de Islamitische Universiteit van Madinah, Islamitische Universiteit van Islamabad, Islamic Online University, Green Lane Mosque Brimingham (UK), Maktaba Darussalam (Riyaad, KSA), Abu Huraira Islamic Center (Toronto, Canada), Muslim Research and Development Foundation (UK), maar ook van de Islamitische Universiteit Rotterdam, Universiteit Leiden, Institute for the Study of Islam in the Modern World (ISIM) en de Universiteit van Amsterdam.

Breed netwerk, maar met vrijwaring

Dar-al-‘Ilm is een respectabele organisatie die neutrale banden tracht te onderhouden met iedereen, hetzij instanties of geleerde personen. Wij hebben een breed netwerk met een diversiteit aan standpunten en gedachtengoeden. Dit betekent niet dat wij achter al de standpunten, uitspraken of activiteiten staan van andere organisaties of geleerde personen in ons netwerk, noch zijn wij aansprakelijk daarvoor.
Dar-al-'Ilm is onafhankelijk en zelfstandig en heeft geen affiliaties met buitenlandse bewegingen of instellingen. Wij kiezen zelf voor de balans en roepen niet op tot extremen, radicale ideeën, haat, geweld of afscheiding van de Nederlandse samenleving. Het tegendeel is juist waar. Wij kiezen altijd voor de balans en de constructieve vreedzame dialoog. Wij bevorderen wederzijds begrip en wensen dat burgers in een samenleving op respectvolle en rechtvaardige wijze met elkaar in gesprek kunnen gaan. Wij roepen hier steeds toe op en adviseren hier ook over. Een ieder die bij ons studies heeft gevolgd of met ons heeft gewerkt zal dat beamen. Wij hebben ook geen problemen met enig instantie.

Riooljournalistiek en opportunisme

Dar-al-'Ilm is populair en bekend. Daar is uiteraard niet iedereen blij mee. Helaas hebben wij moeten meemaken dat er journalisten, individuen of instellingen zijn die ons, vanuit hun eigen valsheid of opportunistisch motief, in diskrediet willen brengen of ons in een hokje willen plaatsen. Onterecht knutselen zij veronderstelde verbanden in elkaar of is men gewoon uit op verdachtmaking. Bij journalisten is er soms gewoon sprake van riooljournalistiek. 

Zo is door bloggers met een anti-islam houding  bijvoorbeeld beweerd dat wij een bruggenhoofd zouden zijn van een Saudische shariah, wat een absolute leugen is. Dit was naar aanleiding van het Nationaal Islam Congres. Valse verbanden werden gelegd om ons in diskrediet te brengen. Ook hebben wij in België moeten meemaken dat ustadh Saoed Khadje werd uitgenodigd voor een lezing. Vervolgens bleek die organisatie daar in de clinch te liggen met politiek extreem rechts. Journalisten maakten de komst van ustadh  Saoed verdacht met een negatief nieuwsbericht. De ustadh werd hierdoor onaangenaam verrast en wist aldaar zijn naam te zuiveren door een interview te geven aan de aanwezige journalist.

Het is duidelijk dat degenen die verantwoordelijk zijn voor dit soort laster en smaad ons niet persoonlijk kennen, noch hebben zij rechtstreeks van ons informatie vernomen of geverifieerd. Zij dienen hun eigen belang of agenda en wij zijn dan ook niet verantwoordelijk daarvoor, noch herkennen wij ons daarin. Dar-al-'Ilm streeft juist naar mildheid en positiviteit. Als transparante organisatie staan onze deuren open voor vragen over ons instituut.

Nationaal Islam Congres

Nationaal Islam Congres (Dar Al 'Ilm)

Schrijf u nu in voor de studie

Islam Agenda Koran Kaft Kaft2016