Docenten en trainers

Het Instituut voor Islam Studies werkt met een select team van professionele docenten en trainers. Hieronder ziet u een beschrijving van een aantal van hen.

Ustadh Saoed Khadje

Saoed KhadjeUstadh Saoed Khadje is de oprichter en leidinggevende van het Instituut voor Islam Studies - Dar-al-'Ilm. Hij is docent islamwetenschappen en doceert vooral over de Koran en context gerelateerde onderwerpen, waaronder Koranexegese (tafsier), godsdienstgeschiedenis en de sociale context van de openbaring ten tijde van het leven van de profeet Muhammad (vrede zij met hem). 

De studies die hij verzorgt zijn onder andere "De Koran van Kaft tot Kaft" en "Het Ontstaan van de Koran".

De ustadh is een bevlogen en krachtige spreker: een motiverende docent die telkens weer de hersens weet te prikkelen of de harten weet te raken, vaak ook met een vleugje humor. Hij laat steeds de Islam in perspectief zien en geeft de nodige inzichten om de Islam, alsook haar bronnen, goed te kunnen begrijpen. Hij toont iedere keer weer het belang van kennis over historische ontwikkelingen en het effect daarvan op het religieuze denken en handelen. Zijn studievelden zijn dan ook de historische context van biografie van de Profeet, historiografie, klassieke geschiedenis van de Islam en de historisch-religieuze ontwikkelingen op het gebied van de theologische stromingen, interpretatieleer, hadiethwetenschappen en de islamitische recht. Verder doceert hij over moslimminoriteiten in westerse samenlevingen en enkele shari'ah-gerelateerde thema's, in het bijzonder het islamitisch familierecht en islamitisch financieren.

Ustadh Saoed heeft een universitaire islamstudie genoten aan de International Islamic University Islamabad - Pakistan (IIUI), aan de faculteit van Oesoel ad-Dien (Islamitische Theologie) met een specialisatie in de vergelijkende godsdienstwetenschap. Tijdens zijn studieperiode raakte hij tevens verbonden aan de Da'wah Academy (gerelateerd aan de IIUI), waar hij deel uitmaakte van een meerjarige trainings- en researchprogramma in Islamic Law and Contemporary Thought (islamitische rechtsgeleerdheid en het hedendaagse denken). In Islamabad heeft hij vervolgens een jaar islamstudies onderwezen aan de University College Islamabad en de Alta Vista College. In Dubai en Abu Dhabi volgde hij trainingen in islamic finance en shari'ah compliancy (islamitisch financieren en compatibiliteit tussen reglementen van de islam en de wet en regelgeving in een land). In Nederland heeft hij gewerkt met en onderzoek verricht voor erkende financiële instellingen en overheden rondom de totstandkoming van het islamitisch financieren voor de woningmarkt. 

Naast zijn werkzaamheden als docent en researcher is hij tevens raadsman bij Nasiha Consultancy, welke onderdeel is van Dar-al-'Ilm. Hij bemiddelt ('mediation') in kwesties die betrekking hebben op het huwelijk, huwelijksconflicten en scheiding en heeft veel mensen daarmee weten te helpen.

Ustadh Saoed is iemand die betrokken is bij de samenleving en staat steeds klaar voor mensen. Sinds jaar en dag spant hij zich in voor de vooruitgang van de moslimgemeenschap en vanuit die betrokkenheid nam hij het initiatief voor Umpowermant®, die zich inzet voor het maatschappelijk krachtig maken van moslims. Als zijn drukke agenda het toelaat verzorgt hij voor diverse instellingen trainingen en toespraken, en bij rondetafelgesprekken en discussiepanels is hij een graag geziene gast.

Ustadh Remy Soekirman

Remy SoekirmanUstadh Remy 'Abu Safwan' Soekirman is docent islamwetenschappen bij het Instituut voor Islam Studies - Dar-al-'Ilm. Hij verzorgt vakken die gerelateerd zijn aan de geloofsleer, Koran, hadiethstudies en het islamitisch recht (fiqh). Met zijn brede kennis kan hij spreken over verschillende thematische onderdelen van het geloof. Hij spreekt graag over het goede gedrag en is daar zeker ook zelf een voorbeeld van. Met zijn woorden weet hij de mensen iedere keer weer te boeien. De ustadh is naast begenadigd spreker ook iemand die bekend staat om zijn zachtheid en mildheid. Het is moeilijk om niet van deze ustadh te houden als je hem hoort of ziet.

De studies die hij verzorgt zijn onder andere "Islam voor Beginners" en "Wetten van de Koran: module 1 Ibadaat".

Ustadh Remy heeft een universitaire islamstudie genoten aan de Islamitische Universiteit van Madinah - Saudi Arabië aan de faculteit van Oesoel ad-Dien (islamitische theologie). Hij ging vanuit Suriname daar studeren met de insteek om mensen het mooie van de Islam te kunnen bijbrengen, zonder daarbij iemand uit te sluiten. Iets wat hij inderdaad ook waar heeft gemaakt en daarvoor is hij geliefd. 
Tijdens zijn studieperiode begeleidde hij ook jaarlijks tijdens de hadj groepen bedevaartgangers uit Nederland. Deze nobele daad verricht hij bovendien tot op heden nog steeds. Na zijn studie kwam hij naar Nederland en was hij vanaf het eerste uur betrokken bij Dar-al-'Ilm. Hij was ook werkzaam als geestelijk verzorger en is nog altijd actief als prediker. 

Ustadh Remy is een begrip in Nederland. Zijn bijdrage aan het verspreiden van kennis en bewustzijn over de Islam is zeker prijzenswaardig te noemen. Hij wordt gerekend tot de pioniers onder Nederlandssprekende imams en was de eerste rondreizende prediker die Nederland kende. Stad en land heeft hij afgereisd en hij was en is nog steeds een inspiratie voor velen. In 2010 ontving hij tijdens het Nationaal Islam Congres een Achievement-Award. Naast al dit heeft hij meer dan tien jaar gefunctioneerd als imam-khatieb (vrijdagsprediker). In 2009 kreeg hij binnen de Javaanse moslimgemeenschap een positie van hoofd-imam toegewezen. Een rol die hij eerbiedig vervult.

Ustadh Moulay Abdallah

Ustadh Abdallah is docent hadiethwetenschappen bij het Instituut voor Islam Studies – Dar-al-‘Ilm. Hij heeft een passie voor de islamitische wetenschappen. Naast zijn expertise op het gebied van de theologie, hadiethwetenschappen en de historie van islamitische bronnen, is hij ook breed onderlegd in de Koranwetenschappen, de theorie van de islamitische jurisprudentie (usul al-fiqh) en het islamitisch recht (fiqh).

Sinds jongs af aan volgde hij in zowel Nederland als Marokko op traditionele wijze islamlessen in diverse moskeeën. Zijn leergierigheid leidde ertoe dat hij diep gefascineerd raakte in het bestuderen van klassieke islamwerken, waarvan hij analyses maakte. Zijn ijzersterke geheugen voor het opslaan van data, zijn opmerkelijke talent voor wetenschappelijk onderzoek en zijn analytisch vermogen deed hem groeien in vakdeskundigheid. Islamitische namen en gebeurtenissen staan op zijn netvlies geschreven. In 2008 begon hij met werken bij Dar-al-‘Ilm, in de eerste plaats als vertaler van klassieke werken maar al snel groeide hij door in het mee ontwikkelen van studies en werd uiteindelijk zelf ingezet als docent. Aan de Vrije Universiteit (Amsterdam) heeft hij vervolgens islamitische theologie gestudeerd aan de faculteit der godgeleerdheid met een specialisatie in islamitisch geestelijke verzorging, dogmatiek en islamitische educatie. Hij is cum laude (MA) afgestudeerd. 
Na zijn opleiding heeft hij aan de Vrije Universiteit als islamonderzoeker en gastdocent islam gewerkt en een boek gepubliceerd over vrijwillig islamitisch jongerenwerk. In de forensische psychiatrie heeft hij als imam en islamitisch geestelijk verzorger gewerkt. Momenteel is hij werkzaam in het islamitisch basisonderwijs als godsdienstleraar en identiteitscoördinator. 

Ustadh Abdallah is een gedreven islamdocent en onderzoeker die zijn stof tot in de details beheerst. Hij is als een lopende encyclopedie die in zijn verhaal diverse kennisgebieden gemakkelijk aan elkaar koppelt. Hij kan uren achter elkaar in zijn boeken gedoken zijn, maar zijn motto als het om boeken gaat luidt: “Zelfs wanneer een persoon honderdduizend kwesties (uit boeken) leest en onderwijst op het gebied van kennis, maar er niet naar handelt, dan zal het hem geen enkele profijt opleveren” (al-Ghazali).

Ustadh Achmed Amenchar

Ustadh Achmed maakt deel uit van het Arabisch docententeam van Dar-al-'Ilm. Hij is een gedreven docent en heel energiek in de klas. Hij weet de harten van zijn studenten te stelen. Ustadh Achmed is gespecialiseerd in de Arabische taalwetenschappen, tadjwied (Koranrecitatie) en islamitische wetenschappen. Hij volgde islamitische opleidingen in Marokko, memoriseerde de Koran en werd bekwaam in de recitatie van de Koran (tadjwied). In Nederland fungeerde hij jarenlang als imam in Amsterdam e.o. en leidde hij de gebedsdiensten en vrijdagspreken. Hij behaalde zijn doctoraal in islamitische wetenschappen aan de Islamitische Universiteit van Rotterdam (IUR) en werkte vervolgens aan de IUR als docent op verschillende islamwetenschappelijke vakgebieden, zoals tafsier, hadith, fiqh en sirah. Ook doceerde hij aldaar de Arabische taal. De ustadh heeft een passie voor lesgeven, is geduldig en doet zijn uiterste best om zijn studenten kennis mee te geven. Een gerespecteerd man met veel kennis. Een echte expert.

Ustadh Sobhi Achtitah

Ustadh Sobhi maakt deel uit van het Arabisch docententeam van Dar-al-'Ilm. Hij is een jonge docent met een buitengewoon talent voor leren en onderwijzen. Binnen het Instituut heeft hij enorm respect weten te krijgen voor zijn intelligentie. Hij is altijd kalm, behulpzaam en vriendelijk richting zijn studenten. Ustadh Sobhi volgde in Marokko zijn universitaire opleidingen. Hij heeft een graad in de Arabische taal, de Franse taal, natuurwetenschappen en wiskunde. In Marokko werkte hij als docent in deze disciplines. Hij is pas sinds een paar jaar in Nederland, maar wist binnen anderhalve jaar de Nederlandse taal zodanig machtig te worden, dat wij ten tijde van zijn sollicitatie zijn potentie zagen. Dar-al-'Ilm heeft dit talent aan boord genomen en daarna intern 'opgeleid'. Het is verbluffend hoe hij in staat is het Arabisch uit te leggen in de Nederlandse taal, met inbegrip van grammatica. Bovendien zit hij niet stil. Hij blijft doorleren en volgt op dit moment academische studies om zich steeds verder te ontwikkelen. Ustadh Sobhi is een zeer gewaardeerd en uiterst bekwame docent in ons midden. 

Ustadha Mariam

Ustadha Mariam maakt deel uit van het Arabisch docententeam van Dar-al-'Ilm. Zij heeft bij het Instituut zeker haar sporen verdiend als docente en als een drijvende kracht achter onze Arabische taalstudie. Binnen het Arabische docententeam wordt zij erg hoog gewaardeerd. Ook van een ieder die les van haar heeft gekregen weet zij altijd de waardering en het respect te krijgen. Ze straalt geduld uit en is uiterst vriendelijk en begripvol richting de studenten en bovenal heel toegankelijk. Ustadha Mariam heeft Arabische Taal en Letterkunde gestudeerd aan de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam. Naast het Modern Standaard Arabisch (foesha) beheerst zij ook het Egyptisch-Arabisch en het Syrisch-Arabisch. Daarnaast heeft zij van huis uit een Marokkaanse achtergrond. Door haar nauwe samenwerking met Ustadh Achmed is zij nog meer gegroeid in haar kennis van de Arabische taal. Ze weet de Arabische grammatica heel goed over te brengen naar het Nederlands. Een zeer waardevolle docente.

Ustadha Amira

Ustadha Amira maakt deel uit van het Arabisch docententeam van Dar-al-'Ilm. Zij is een jonge dynamische docente met een enorme passie voor de Arabische taal. Ze geniet van het lesgeven en wil graag haar passie voor de taal overbrengen op anderen. Zij staat dan ook steeds klaar voor haar studenten. Ustadha Amira groeide tot in haar tienerjaren op in Jordanië. Zij heeft een academische opleiding Arabische taal achter de rug (Maastricht). Naast het Klassiek Arabisch en het Modern Standaard Arabisch (foesha) beheerst zij ook meerdere Arabische streektalen en dialecten vloeiend, waaronder het Egyptisch Arabisch. In Rabat (Marokko) volgde zij een cursus Darija (Marokkaans-Arabisch) aan het NIMAR (Nederlands Instituut Marokko vanuit de Radboud Universiteit Nijmegen). In Caïro studeerde zij het Egyptisch dialect aan het International Language Institute (ILI). Aan het ROC Eindhoven voor Volwasseneneducatie doceerde zij Nederlandse taal aan allochtone vrouwen. 

Assistent-trainers

Het Instituut zet eventueel ook extra mannelijke en vrouwelijke assistent-trainers in bij het programma "Koran leren lezen in 4 dagen". Zo kunnen wij waarborgen dat iedereen al de nodige aandacht krijgt.  

Lees meer over het verhaal van Dar-al-'Ilm

Maak kennis met Instituut voor Islam Studies

Hoofddocenten

Saoed Khadjé en Remy Soekirman zijn de bekende gezichten van Dar-al-'Ilm. Beiden hebben een universitaire theologische achtergrond en zijn bekend met zowel de islamitische als westerse academische wereld. De docenten hebben ruime ervaring op het gebied van islamitische educatie, het verzorgen van trainingen, spreken in het publieke domein en het verrichten van islamwetenschappelijke onderzoeken. Zij zijn actief betrokken bij de samenleving en de diverse maatschappelijke vraagstukken rondom de Islam en moslims in Nederland.

Onze docenten en trainers

Het Instituut voor Islam Studies werkt met gekwalificeerde docenten. Alle docenten en trainers bij het Instituut voor Islam Studies hebben een academische achtergrond en ervaring met onderwijs en trainingen. Zij zijn vakbekwaam voor het gebied waarop zij worden ingezet. Wij kunnen u dus kwaliteit en deskundigheid garanderen.

Studiemateriaal

Het Instituut voor Islam Studies - Dar-al-'Ilm vervaardigt al haar studiemateriaal zelf. Er zit veel tijd, research en zorg achter. Wij streven altijd naar originaliteit en deskundig vakwerk. Sinds het begin van Dar-al-'Ilm is Ustadh Saoed Khadje de ontwikkelaar van de studies en het bijbehorende studiemateriaal. Vele duizenden mensen hebben ondertussen kunnen profiteren van zijn werken.

Onze docenten inhuren

Onze docenten worden benaderd door instellingen, overheden en individuen voor trainingen of om deel te nemen aan projecten of bijeenkomsten op het gebied van de Islam en maatschappelijke vraagstukken. Zij worden ook geraadpleegd als adviseurs inzake sociaal-islamitische vraagstukken in Nederland.

Gastdocenten

Het Instituut voor Islam Studies nodigt soms ook gastdocenten of trainers uit. Deze worden ingezet op basis van hun expertise op een bepaald vakgebied. Onze gastdocenten bestaan uit docenten en onderzoekers uit de academische wereld of deskundigen uit het bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties. Internationale geleerden worden van tijd tot tijd uitgenodigd om een academisch georiënteerde gastcollege of training te verzorgen over een specifiek onderwerp.

Bij Dar-al-'Ilm solliciteren

Het Instituut voor Islam Studies heeft zijn deuren open staan voor nieuwe docenten of aspirant-docenten (islamwetenschappen of Arabische taal). Bent u geïnteresseerd om ons team te versterken ? Stuur dan uw CV op naar info@islamstudies.nl . 

Verklarende woorden

Ustadh = docent (m)
Ustadha = docente (v)